Gå direkte til innhold

Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

Sted:
Sola Strand hotell
Starter:
11.09.2018 10:00 CET
Avsluttes:
12.09.2018 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
På konferansen den 11. og 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.

 

Tid og stad 

Konferansen finn stad tysdag 11. til onsdag 12. september på Sola Strand hotell, frå lunsj til lunsj. Hotellet ligg like ved ei av dei finaste sandstrendene på Jæren (https://sola-strandhotel.no/). Kort køyretur til Stavanger lufthamn.

Kven er målgruppa? 

Til konferansen inviterer vi lokale og regionale styresmakter, verkemiddelapparat, forskingsmiljø, samarbeidande organisasjonar og departementa. 

Dei regionale fonda vil vere godt representert med både administrasjon og styrer. Fylkesordførarane i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland sit i styret for RFF Vestlandet og vil delta aktivt på konferansen.

Tema

Årskonferansen til Regionale forskingsfond er ein arena for å drøfte regional innovasjon og forsking. Med dei komande endringar av det regionale kartet er det venta mange nye utfordringar innan forskingsfeltet. Ekspertutvalet  som har vurdert nye oppgåver til fylkeskommunane har ambisiøse forslag. 
I tillegg får du «RFF-torget» med gode eksempel på forskingsresultat og korleis dei regionale fonda jobbar. 

Tema på den andre dagen blir korleis mobilisere bedrifter og offentleg sektor til forsking, i tillegg til kunnskapsrike innlegg frå forskarar og brukarar av forsking. 

Nærare informasjon om program og påmelding vert lagt ut i løpet av mars 2018. 

Har du spørsmål, kontakt Regionalt forskingsfond Vestlandet på forsking@hfk.no.