Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

RFF Agder

Forskning sparer kommunale millioner

Lyngdal kommune i Vest-Agder vil tyne mer ut av hver skattekrone. De er på god vei, takket være samarbeid med Universitetet i Agder (UiA), finanser fra RFF Agder og innsats fra egne endringsvillige og innovative medarbeidere.

Stipendiat Øyvind Hellang ved UiA/Agderforskning håper på et nytt, stort forskningsprosjekt der erfaringene fra Lyngdal kan løftes til nye høyder og kommer flere kommuner til gode. (Foto: Rune Eilertsen, Mediepartner AS) Lyngdal kommune har av ulike demografiske årsaker høyere tjenestekostnader og lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet for norske kommuner.

 

– Hvis Lyngdal skal levere varer og tjenester på landsgjennomsnitt, og det skal vi, da må vi jobbe 16 prosent mer effektivt. Vi er på god vei og har spart millioner på få måneder, sier rådmann Norman Udland.

I to år har stipendiat Øyvind Hellang ved UiA samarbeidet med kommunen om å utvikle færre og mer effektive måleindikatorer for å oppnå bedre styring og økt gevinst. Før fantes det det nesten 500 måleindikatorer i Lyngdals (og de fleste andre kommuners) barne- og ungdomsskoler, 26 av dem ble rapportert til politikerne i en egen Tilstandsrapport for skoleeier. Nå er det 20 indikatorer per sektor. 10 indikatorer for hver av Lyngdals seks sektorer og 10 indikatorer som er felles for alle. Et så lavt antall indikatorer gjør det mulig å realisere gevinster ved bedre kontroll og riktigere beslutninger.
 

Nøkkelindikatorer - en nøkkel til innsparingene

– De ti nøkkelindikatorene som er spesielle for hver sektor, handler om bruker- og tjenestekvalitet. De ti som er for alle, handler om sektorenes medarbeidere og økonomi. Lyngdal hadde et problem og bad akademia om hjelp til å løse det. Vi lagde et brukerstyrt innovasjonsprosjekt med for å utvikle et system for virksomhetsstyring og gevinstrealisering. Vi fikk 200.000 kvalifiseringskroner fra RFF Agder og støtte fra Fylkesmannen i Vest-Agder og etter hvert ble det et omfattende prosjekt som vi rullet ut i alle kommunens enheter, sier Hellang.

– Det handler om planlegging, effektivisering, styring, bevisstgjøring og kontroll for å tyne maksimalt ut av hver krone. Vi har kjøpt ny programvare, det er et første skritt. UiA utviklet verktøyet og lærte oss å tenke annerledes. Vi involverer alle ansatte og går gjennom alle detaljer. Systemet er ikke fullt utbygd før i 2015. Derfor er det for tidlig med bastante konklusjoner, men vi er styrket i troen og har allerede spart millioner, sier Udland.
 

Små tiltak, store besparelser

Rådmann Norman Udland er tilfreds med at Lyngdal kommune får mer ut av skattekronene enn tidligere. – Prosjektet har brakt oss et langt skritt videre. Kost-/nytteanalyser er blitt en del av vår daglige drift og vi erfarer at det er mulig å realisere gevinster. Med 40 små tiltak innen pleie og omsorg har vi spart 10 mill kroner uten at det har gått vesentlig ut over tjenestene, sier Udland.

I 2015 regner han med å knipe inn seks millioner i barnehagesektoren uten å ramme barn, foreldre eller ansatte.

En forklaring på suksessen er at de fleste av kommunens medarbeidere er begeistret over tiltaket. En annen er at de viser en overraskende høy grad av endringsvilje, kreativitet og innovasjonskapasitet.

– Dette siste er slått vitenskapelig fast i en undersøkelse av Morten Øgaard ved Institutt for samfunnsvitenskap på Universitetet i Agder, sier rådmannen stolt.
 

Nytt prosjekt, nasjonalt potensial

Han hadde håpet at prosjektet kunne utvides til en større satsing med bistand fra både Forskningsrådet og EU.

– Søknaden vår ble avslått. En del av begrunnelsen var at prosjektet var for lite. Derfor samarbeider vi nå med Mandal kommune og fremmer en ny, felles søknad. I november avviklet de to kommunene og UiA en workshop med deltakelse fra RFF Agder, Forskningsrådet, Fylkesmannen i Vest-Agder og Kommunenes Sentralforbund. Prosjektet vårt kan raffineres ytterligere og vil kunne få stor betydning for kommuner i hele landet. Lyngdal er ikke alene om å ha et betydelig potensial for gevinstrealisering, sier Norman Udland.

– Jeg håper vi snart kan sende en søknad om et interregionalt prosjekt, gjerne med støtte fra EU/EØS, der lærdommen fra Lyngdal kan tas til nye høyder og brukes av flere kommuner. Vi har samlet inn og definert store mengder informasjon. I fortsettelsen må vi finne mer ut om hvordan informasjonen kan brukes. Å utvikle et opplæringsprogram for kommunale enhetsledere er en av flere oppgaver som venter, sier Øyvind Hellang.

Han er i dag stipendiat i 50 prosent stilling på UiA og har 50 prosent stilling som forsker og prosjektleder i Agderforskning. Lyngdal-prosjektet hans er i ferd med å materialisere seg i en doktorgradsavhandling.

 

Faktaboks

Prosjekttittel: God kommunal styring - helse og omsorg

Prosjektleder: Doktorgradsstipendiat Øyvind Hellang, UiA
Bevilgning fra RFF Agder: kr 200.000
Periode: januar-desember 2012
Samarbeidspartnere: Universitetet i Agder og Lyngdal kommune.

Metoden som ble benyttet (Action Design Research (Sein et al. 2011)) har et sterkt fokus på intervensjon og passer godt med idealene satt for et Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

 

 

Skrevet av:
Publisert:
30.10.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016