Gå direkte til innhold

RFF Agder og KS Agder har ansatt kompetansemegler for offentlig sektor

Christiane Marie Ødegård begynner den 1. august i en 50 % prosjektstilling som kompetansemegler for kommunal sektor. Stillingen er etablert gjennom et samarbeid mellom RFF Agder og KS Agder. Hovedformålet med kompetansemegling er å sette i gang forskningsprosjekter som har potensial for økt innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor gjennom tettere samarbeid med FoU-miljø.

Arbeidsoppgaver:

Kompetansemeglerens viktigste oppgaver er å:

-  kontakte kommuner / kommunale virksomheter på Agder for å kartlegge hva slags behov kommunen/virksomheten har for forskning.

- koble kommunen/virksomheten opp mot forskere som kan gjennomføre prosjektet.

- hjelpe kommunen/virksomheten til å konkretisere et prosjekt, og bistå med å søke om midler til prosjektet.
 

Bakgrunn:

Christiane Marie Ødegård Christiane Marie Ødegård er 31 år og kommer fra Kunnskapsdepartementet, hvor hun har jobbet med utdanningskvalitet i høyere utdanning. Hun har også bakgrunn som programkoordinator i Kirkens Nødhjelp, adjunkt med opprykk på St Sunniva ungdomsskole og forskerassistent på Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO, praktisk pedagogisk utdanning, og har ellers deltatt i Erasmus utveksling i Frankrike.
 

Velkommen til Christiane!

 

Christiane vil ha arbeidssted både i RFF Agder-sekretariatet (Aust-Agder fylkeskommune) og hos KS Agder, men først og fremst vil hun være ute hos kommuner for å hjelpe dem med å sette i gang forskningsprosjekter.

Vi gleder oss til å ønske Christiane velkommen i august, og vi håper mange kommuner/kommunale virksomheter vil benytte anledningen til å få bistand til å etablere gode prosjekter i offentlig sektor.

Her får du kontakt med Christiane:

E-post: Christiane.Marie.Odegard@austagderfk.no

Mobil: 909 37 718

 

Skrevet av:
Bodil Slettebø Lindestad
Publisert:
16.06.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016