Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

RFFs årskonferanse 2014:

RFF-ene klare for nye utfordringer

Regionale forskningsfond er klare for å ta en større rolle som forskningsforvalter.

Det mener Olav R. Spilling, forsker i NIFU, og Knut Brautaset, styreleder i RFF Agder. Etter fire års vellykket drift trenger de regionale forskningsfondene å tenke på veien videre. Skal ordningen fortsette i sin nåværende form eller skal den videreutvikles?

På Regionale forskningsfonds årskonferanse i Kristiansand 4. og 5. juni oppfordret både Spilling og Brautaset til refleksjon rundt dette tema.

Spilling, som har hatt ansvaret for følgeevalueringen av RFF-ene siden starten for fire år siden, konstaterer at ordningen nå er veletablert i regionene. Den har nådd målene som ble satt, nemlig å bidra til å skape regionale utviklings- og næringsarenaer og skape samhandling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– De regionale forskningsfondene har med beskjedne midler klart å mobilisere nye aktører til forskning og innovasjon. De har bidratt til økt bevissthet og kunnskap i distriktene om forskningens betydning for innovasjon. Nå er det tid for å stake ut kursen videre, sier Spilling.

Foto: Eirik Vigsnes – Regionale forskningsfond styrker kunnskapsutvikling og vekst i regionene, konstaterer Knut Brautaset, styreleder for RFF Agder, og Olav R. Spilling, forsker i NIFU. Begge deltok på Regionale forskningsfonds årskonferanse i Kilden Teater- og konserthus i Kristiansand. (Foto: Eirik Vigsnes)

Større oppgaver
Brautaset, som har vært styreleder for RFF Agder siden etableringen, mener RFF'ene er klare for større oppgaver. Forutsetningen er at det følger mer midler med ordningen.

– Vi har fått til et spennende samarbeid mellom næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjoner på Agder. Interessen for kvalifiseringsstøtte-ordningen har vært fantastisk, og det har vært god oppslutning om søkerkonferansene våre, der vi har invitert aktører med på idedugnad til nye forskningsprosjekter. Mulighetene til å styrke dette samarbeidet er absolutt til stede, sier Brautaset.

Spilling sier de regionale forskningsfondene er blitt godt kjent i næringslivet og blant offentlige institusjoner. Ordningen har åpnet en ny port inn til forskningsmidler, men har samtidig komplisert det offentlige virkemiddelapparatet for å fremme forskningsdrevet innovasjon.

– Utfordringen i dag er at det er for mange ordninger som fordeler små beløp. Det er krevende for brukere å få oversikten. Kanskje kunne de regionale forskningsfondene få en større forvalterrolle? For eksempel kan en større andel av offentlige overføringer til regional utvikling gå gjennom RFF-ene. Man kan dessuten kople andre virkemidler som Innovasjon Norge og VRI-programmet tettere til RFF-ene, sier Spilling.

Han mener det er en stor styrke at fondsregionene er fylkesovergripende.

Samarbeid
I region Agder samarbeides det svært godt på tvers av fylkesgrensen. Aust- og Vest-Agder er enige om strategien for forskning- og utvikling og sender felles bestillingsbrev til RFF Agder for hva det skal satses på.

– Vi er landets minste fondsregion, men vi føler vi har fått til mye for de pengene vi har fått. Gjennom forprosjekt-ordningen har vi gitt oppstartbeløp til en rekke forskningsprosjekter og latt mange blomster blomstre. For hovedprosjektene har vi hatt klare satsingsområder og fått næringslivet med oss. Dette er noe å bygge videre på, sier Brautaset.

For at RFF-ene skal utvikle seg, trengs det forbedringer på noen områder, ifølge Spilling. Blant annet må kvalitetsvurderingen av forskningsprosjektene og rapporteringen bli bedre.
– Vi mener kvaliteten på de prosjektene RFF støtter er god, men vi kunne hatt et bredere vurderingsgrunnlag.. Det er behov for en tettere oppfølging av prosjektporteføljene, og her mangler nok sekretariatene kapasitet. Kanskje vil det være fornuftig å styrke administrasjonen av RFF-ene noe, Sier Spilling.
 

Skrevet av:
Eirik Vigsnes (tekst og foto)
Publisert:
11.06.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016