Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond deler ut 35.5 mill. kr. til nye fellesprosjekt (15%-potten)

Fondsstyra for dei sju regionale forskingsfonda vedtok 28. august kva prosjekt som får stønad over fellesutlysingane med søknadsfrist 9. april 2014.

Tenesteinnovasjon i kommunal sektor

Til denne utlysinga fekk fonda 13 søknader, med samla søknadsbeløp på 57, 8 mill. kr. I tillegg vart 3 søknader avviste på formelt grunnlag.

Ramma for utlysinga var 15 mill. kr., med mulegheit for auka ramme. Ramma vart auka noko, slik at fonda til saman kunne dele ut 16,758 mill. kr. til gode prosjekt.

Desse prosjekta fekk vedtak om stønad:
(Prosjektnr. – Prosjektnamn – Søkjar – Stønadsramme)


238985 - Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor - Arendal kommune - inntil 3,750 mill. kr

239047 - Tjenesteinnovasjon: Sikker medisinering i hjemmet - Trondheim kommune - inntil 6 mill. kr.

239065 - Innovasjon i offentlig sektor (RISSAMAT) - Rissa kommune – inntil 5,008 mill kr.

239068 - Korleis jobbe betre samen om Inn på tunet tilbod? Eit samarbeidsprosjekt mellom kommunar og FoU-miljø for betre tverrfagleg samordning av velferdstenester på gard - Kvinnherad kommune - inntil 2 mill. kr.

Det er knytt spesielle vilkår til nokre av tildelingane.

Alle søkjarar vil få formelt svar på søknaden frå den fondsregionen dei sendte inn søknaden til. Eventuelle spørsmål skal også rettast rettes dit.
 

Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi - regionale offentlige og bedriftsprosjekt

Til denne utlysinga fekk fonda 18 søknader, med samla søknadsbeløp på 73,044 mill. kr. I tillegg vart 5 søknader avviste på formelt grunnlag.

Ramma for utlysinga var 15 mill. kr., med mulegheit for auka ramme. Ramma vart auka, slik at fonda til saman kunne dele ut 18,819 mill. kr. til gode prosjekt.

Desse prosjekta fekk vedtak om stønad:
(Prosjektnr. – Prosjektnamn – Søkjar – Stønadsramme)


239030 - Low frequency multi-element transducers and instrumentation for NDI (None Destructive Inspection) of concrete - ELOP AS - inntil 4,335 mill. kr.

239058 - Kvalifisering av teknologi for fremstilling av metalliske nanopartikkler ved fysisk fordampning - Ensol AS - inntil 2,065 mill. kr.

239102 - Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i Vannregion Glomma - Østfold fylkeskommune - inntil 4,219 mill. kr.

239189 - Høsting av små dyreplankton utenfor Midt- og Nord-Norge - Planctonic AS - inntil 2,550 mill. kr

239114 Innovasjon i arealforvaltning - nye koplinger mellom kunnskap, fag og arbeidsmåter- Vestvågøy kommune - inntil 2,250 mill. kr.

239134 A Compact, Energy Saving HyVAB® Process for Sustainable Industrial Wastewater Treatment - Biowater Technology - inntil 3,500 mill. kr.

Det er knytt spesielle vilkår til nokre av tildelingane.

Alle søkjarar vil få formelt svar på søknaden frå den fondsregionen dei sendte inn søknaden til. Eventuelle spørsmål skal også rettast rettes dit.
 

 

Skrevet av:
Randi Lotsberg
Publisert:
27.08.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016