Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regional kvalifiseringsstøtte

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten kan være bedrifter, offentlige virksomheter, enkeltforskere og FoU-institusjoner.

Det enkelte fond kan også vurdere å gi regional kvalifiseringsstøtte for å videreutvikle og kvalifisere gode prosjektidéer som ikke vurderes å ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne få tildeling gjennom de øvrige søknadstypene.

Det vil kunne gis spesielle føringer i den enkelte utlysing, men typiske kjennetegn ved Regional kvalifiseringsstøtte kan være: 

  • Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder. 
  • Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader.

Krav og vurderingskriterier vil framgå av den enkelte utlysing.


Søknadsskjema og maler 

Søknadsskjemaet finner du via utlysningene på det enkelte fonds nettside. De regionale forskningsfondene bruker Forskningsrådets elektroniske søknadssystem og søknadsskjema for «Forprosjekt».

De fleste utlysninger vil kreve at en prosjektbeskrivelse etter fast mal skal legges ved søknadsskjemaet. Malen kan variere noe fra region til region og vil derfor bare være tilgjengelig i selve utlysningene, eller på det enkelte fonds nettside.

Publisert:
16.02.2010
Sist oppdatert:
19.09.2016