Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regionale bedriftsprosjekter

Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoU-aktiviteten i regionens bedrifter innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Målgruppene kan være
- enkeltbedrifter med FoU-erfaring
- enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner
- konsortier av bedrifter
- konsortier av bedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner.

Den enkelte utlysning kan prioritere en eller flere av disse målgruppene spesielt. Dette vil gå fram av den enkelte utlysningstekst.

Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter i regionen og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Bedriftene som søker, kan på fritt grunnlag velge hvilke FoU-miljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering.

Den enkelte utlysing kan gi særskilte føringer, men typiske kjennetegn ved Regionale bedriftsprosjekter vil vanligvis være:

  • Prosjekter av 1-3 års varighet.
  • Prosjektansvarlig er en bedrift lokalisert innenfor fondets geografiske område
  • Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt.
  • Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø.
  • Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 50 % av prosjektkostnadene.

Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter.

Søknadsskjemaet finner du via den aktuelle utlysning. De regionale forskningsfondene bruker Forskningsrådets elektroniske søknadssystem og søknadsskjema for "Annen støtte".

Prosjektbeskrivelse og partneropplysninger

En prosjektbeskrivelse skal legges ved søknadsskjemaet og må følge en oppgitt mal (se spalten til høyre på denne siden eller i den aktuelle utlysning).

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Sideformat skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste, tabeller og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.

Partneropplysninger for søkerbedrift og hver av de sentrale bedriftene må gis i henhold til oppgitt mal (se lenke øvert til høyre).

Publisert:
16.02.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016