Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regionale forskerprosjekter

Regionale forskerprosjekter skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger i regionen og tema innenfor regional utvikling. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Målgruppen for de regionale forskerprosjektene kan være enkeltforskere eller grupper av forskere ved en eller flere forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten).

Den enkelte utlysing kan gjøre spesielle prioriteringer innen disse målgruppene. Dette vil gå fram av den enkelte utlysningstekst.

Regionale forskerprosjekter tildeles etter åpne utlysninger der også forskningsmiljøer utenfor fondets geografiske område kan søke, men den enkelte utlysning kan gi føringer om at prosjekter fra regionale miljø og/eller i samarbeid med regionale miljø kan gis særlig prioritering.

Den enkelte utlysing kan gi særskilte føringer, men typiske kjennetegn ved regionale forskerprosjekter vil vanligvis være:

  • Prosjekter av 1-3 års varighet.
  • Prosjektansvarlig skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig.

Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre utstyrsenheter.

Søknadsskjemaet finner du ved å gå via den aktuelle fondsregionens utlysning.

Prosjektbeskrivelse skal legges ved søknadsskjemaet og må følge en oppgitt mal. Info om malen finner du under utlysningen.

Krav og vurderingskriterier tar utgangspunkt i retningslinjer som Forskningsrådet bruker for denne prosjekttypen, men den enkelte utlysningen vil gi spesielle føringer det må tas hensyn til.

 Se ellers Forskningsrådets informasjonssider for denne prosjekttypen.

Publisert:
16.02.2010