Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regionale institusjonsprosjekter

Regionale institusjonsprosjekter skal styrke et forskningsmiljø innenfor regionalt prioriterte områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle eksisterende kompetanse. Prosjektene skal bidra til å styrke miljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av strategisk betydning. Prosjektene må være forankret i søkerinstitusjonens strategiske planer.

Målgruppen er universiteter, høyskoler eller forskingsinstitutter innenfor fondets geografiske område, men også miljøer med annen lokalisering der disse har spesielt gode faglige forutsetninger i forhold til regionens utfordringer og FoU-behov. Det viktigste er å gjøre relevant kompetanse tilgjengelig for regionen, uavhengig av om den faktisk er lokalisert i regionen. Relevansen defineres av de enkelte fondenes utlysninger. Den enkelte utlysning kan  gi særskilte føringer om hva slags type institusjoner som skal prioriteres. Typiske kjennetegn ved Regionale institusjonsprosjekter vil vanligvis være:

• Prosjekter av 2-4 års varighet.
• Kan inneholde doktorgrader.
• Prosjektansvarlig skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig.

Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet.

Prosjektene kan med fordel delfinansieres av bedrifter eller offentlige virksomheter for å sikre relevansen av kompetansen som utvikles og stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøet og relevante brukere.

Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre utstyrsenheter.

Søknadsskjemaet finner du ved å gå via den aktuelle fondsregionens utlysning.


Prosjektbeskrivelse skal legges ved søknadsskjemaet og må følge en oppgitt mal. Info om malen finner du under utlysningen.

Se ellers Forskningsrådets informasjonsside om denne prosjekttypen
Krav og vurderingskriterier tar utgangspunkt i retningslinjer som Forskningsrådet bruker for denne prosjekttypen, men den enkelte utlysningen vil gi spesielle føringer det må tas hensyn til.
 

Publisert:
16.02.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016