Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regionale offentlige prosjekter

Et regionalt offentlig prosjekt er et FoU-prosjekt som er begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon  hos prosjektpartnere i offentlig sektor og deres brukere i den aktuelle fondsregion. Virksomhetene som søker, må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoU-miljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering.

Regionale offentlige prosjekter skal utløse og styrke FoU-aktivitet i offentlige virksomheter innenfor det aktuelle fondets prioriterte satsingsområder.

Søkere kan være:
Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor eller deres brukere. Eventuelle presiseringer av, avgrensninger eller unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i de enkelte utlysningene.

Den enkelte utlysing kan gi særskilte føringer, men typiske kjennetegn ved regionale offentlige prosjekter vil vanligvis være:

  • Prosjekter av 1-3 års varighet
  • Prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet lokalisert innenfor fondets geografiske område.
  • Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt.
  • Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø.
  • Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer normalt 20% til 50% av prosjektkostnadene.

Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter.

Søknadsskjemaet finner du ved å gå via den aktuelle fondsregionens utlysning. De regionale fondene bruker Forskningsrådets elektroniske søknadssystem, søknadsskjema for "Annen støtte".

Prosjektbeskrivelse og partneropplysninger

En prosjektbeskrivelse skal legges ved søknadsskjemaet (i pdf-format) og må følge en oppgitt mal. Malen finner du i spalten til høyre, øverst på siden eller via den aktuelle utlysningen. 

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Sideformat skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste, tabeller og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.

Partneropplysninger for søker og hver av de sentrale samarbeidspartnerne må gis i henhold til oppgitt mal  for partneropplysninger (se øvert til høyre).

Publisert:
16.02.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016