Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Sammensetning av fondsstyrer

Fondsstyret skal ha to medlemmer og to varamedlemmer fra hver deltakerfylkeskommune og vertsfylkeskommune samt to medlemmer og to varamedlemmer som oppnevnes etter forslag fra Norges forskningsråd.

Fondsstyret for Nord-Norge og fondsstyret for Midt-Norge skal ha ett medlem med varamedlem som oppnevnes etter forslag fra Sametinget.

Et samlet fondsstyre skal besitte kompetanse som sikrer at styret kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver. Fondsstyret skal settes sammen av personer med bred innsikt i forskning, næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig.

Medlemmene som oppnevnes etter forslag fra Forskningsrådet, bør ha forskningsfaglig og forskningsadministrativ kompetanse. De skal bidra til å se de ulike fondsstyrenes arbeid i sammenheng, på tvers av fondsregionene. 

En av Forskningsrådets regionale representanter fra hver fondsregion er i de fleste regioner invitert inn som observatører i fondsstyret. Alle de regionale representantene vil ellers samarbeide med sekretariatet om strategiske spørsmål.
 

Publisert:
22.03.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016